Bijsluiter

Turbuhaler is een inhalator. Er zijn twee typen Turbuhalers, de één is bestemd voor inname via de neus, de andere via de mond.

Het ziektebeeld bepaalt of u de nasale of orale versie voorgeschreven krijgt van uw arts. De medicijnen die in Turbuhaler zitten, zorgen voor luchtwegverwijding en/of remming van een mogelijke ontsteking bij de aandoeningen allergische rhinitis, astma en/of COPD.

Verschillende Turbuhalers

Turbuhaler is er in vijf uitvoeringen. Selecteer uw Turbuhaler hieronder om de bijsluiter te lezen.

Over de bijsluiter 

  • Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken
  • Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig
  • Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker
  • Geef dit geneesmiddel niet aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u
  • Krijgt u last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker..

 

Meld uw bijwerking!

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. U kunt bijwerkingen daarnaast ook rechtstreeks melden via bijgaande link

Ik wil een bijwerking melden